Κατηγορία: Σφάλματα Των Windows

Τρόπος διόρθωσης σφαλμάτων 10 μπλε οθόνης του buffer overran stack buffer

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την επίλυση σφάλματος μπλε οθόνης παραθύρων 10 buffer overran stack buffer. Ενημέρωση εγκατεστημένων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, εγκατάσταση πιο πρόσφατων ενημερώσεων, Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος sfc

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση Windows 10 μη προσβάσιμης συσκευής εκκίνησης BSOD (5 λύσεις εργασίας)

windows 10 Inaccessible_Boot_Device Το BSOD (Έλεγχος σφαλμάτων 0x0000007b) υποδεικνύει ότι το λειτουργικό σύστημα έχει χάσει την πρόσβαση στα διαμερίσματα δεδομένων ή εκκίνησης του συστήματος κατά την εκκίνηση.

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή μέσω διεύθυνσης IP στα Windows 10, 8.1 και 7

Ψάχνετε για εγκατάσταση εκτυπωτή μέσω διεύθυνσης IP στα Windows 10, 8.1 ή Windows 7; Εδώ μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός τοπικού εκτυπωτή μέσω διεύθυνσης IP και πρόσβασης / εγκατάστασης του ίδιου σε άλλον υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλύθηκε: Σφάλμα BSOD των Windows 10 UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (5 Λύσεις εργασίας)

Windows 10 Unmountable Boot Volume BSOD Το σφάλμα παρουσιάζεται συνήθως λόγω κατεστραμμένου συστήματος αρχείων ή κατεστραμμένων αρχείων Windows. Εκτελέστε επισκευή εκκίνησης, Επιδιόρθωση MBR / BCD,

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση σφάλματος DPC_WATCHDOG_VIOLATION BSOD 0x00000133

Οι χρήστες των Windows 10 λαμβάνουν περιστασιακά μια μπλε οθόνη DPC_WATCHDOG_VIOLATION, με κωδικό σφάλματος 0x00000133, όταν εργάζονται στον υπολογιστή τους. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το πρόγραμμα οδήγησης iastor.sys, δεν είναι συμβατό με τα Windows 10. Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης IDE ATA / ATAPI Controller, Επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης για να το διορθώσετε

Διαβάστε Περισσότερα

Γρήγορες συμβουλές για την επιδιόρθωση του διακομιστή DNS σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στα Windows 10

Αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο και εκτελείτε τα αποτελέσματα του Windows Network Diagnostic Troubleshooter Ο διακομιστής DNS σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος; Αυτό σχετίζεται με τις ρυθμίσεις DNS του ISP ή της συσκευής σας ή μερικές φορές προκαλείται από ιούς τρίτου μέρους, τείχος προστασίας ή λανθασμένη ρύθμιση παραμέτρων DNS. Flush DNS και Reset TCP / IP

Διαβάστε Περισσότερα

Τα Windows 10 παγώνουν συνεχώς και γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση με BSOD

Το σύστημα παγώνει συνεχώς και γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση με διαφορετικό BSOD Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης των Windows 10 Νοεμβρίου 2019; Αυτό συναντάται κυρίως λόγω ασυμβατότητας υλικού και προγραμμάτων οδήγησης, κατεστραμμένων αρχείων συστήματος που λείπουν. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα Ενημέρωση / επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης συσκευής, Εκτέλεση βοηθητικού προγράμματος SFC ,, Εκτέλεση εντολής chkdsk

Διαβάστε Περισσότερα

Λύθηκε: Η Εξερεύνηση των Windows συνεχίζει να συντρίβεται ή η Εξερεύνηση των Windows έχει σταματήσει να λειτουργεί

Παρατηρήσατε ότι η Εξερεύνηση των Windows συνεχίζει να συντρίβεται κατά την εκκίνηση; Το windows explorer συνεχίζει να συντρίβει όταν αντιγράφετε αρχεία ή το Windows explorer έχει σταματήσει να λειτουργεί συχνά κατά το άνοιγμα φακέλων. Για να επιδιορθώσετε αυτόν τον έλεγχο μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό ιούς, εκτελέστε τον Έλεγχο αρχείων συστήματος, εγκαταστήστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις παραθύρων

Διαβάστε Περισσότερα

Διόρθωση Δεν βρέθηκε συσκευή εκκίνησης Σφάλμα στα Windows 10, 8.1 και 7

Δεν βρέθηκε σφάλμα συσκευής εκκίνησης; Ορίστε τον σκληρό δίσκο ως πρώτη συσκευή εκκίνησης, Διορθώστε τις πληροφορίες εκκίνησης του συστήματός σας, για να μην διορθώσετε καμία συσκευή με δυνατότητα εκκίνησης - Εισαγωγή δίσκου εκκίνησης και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή εκκίνησης - Πατήστε το πλήκτρο F1 για να δοκιμάσετε ξανά την εκκίνηση, F5 για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης. δεν βρέθηκε συσκευή εκκίνησης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανεκκίνηση

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση ασύρματης ικανότητας απενεργοποιείται Σφάλμα στα Windows 10

Η λήψη ασύρματης ικανότητας είναι απενεργοποιημένη Σφάλμα κατά την εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων προσαρμογέα δικτύου για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου; Για να το διορθώσετε Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη ή πατήστε Fn (Πλήκτρο λειτουργίας) + F2, Ή F5 και F12, Ρύθμιση διαχείρισης ισχύος Tweak του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα WiFi

Διαβάστε Περισσότερα

Διόρθωση Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία νέου διαμερίσματος ή εντοπισμός υπάρχοντος

επιδιόρθωση Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία νέου διαμερίσματος ή εντοπισμός υπάρχοντος. Δείτε τα αρχεία καταγραφής εγκατάστασης ή δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σφάλμα κατάτμησης 0x8004240f ή 0x80042468

Διαβάστε Περισσότερα

πώς να διορθώσετε τα προβλήματα εκκίνησης των Windows 10 το 2020

Επιδιόρθωση παραθύρων 10 Προβλήματα εκκίνησης, όπως η επισκευή εκκίνησης δεν μπόρεσε να επιδιορθώσει τον υπολογιστή σας, λείπουν δεδομένα διαμόρφωσης εκκίνησης Σφάλματα συστήματος με διαφορετικά σφάλματα μπλε οθόνης

Διαβάστε Περισσότερα

Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση των Windows 10 Απριλίου 2018 Ενημέρωση 0x8007002C-0x400D

Για να επιδιορθώσετε το σφάλμα 0x8007002C-0x400D Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση των Windows 10, απεγκαταστήστε αυτά τα προσαρμοσμένα θέματα και ενημερωμένες εκδόσεις θέματος. απενεργοποιήστε το λογισμικό ασφαλείας, εκτελέστε εκκαθάριση δίσκου, Επαναφέρετε τα στοιχεία του Windows Update, Επιδιόρθωση κατεστραμμένων αρχείων συστήματος (sfc / scannow) και σφάλματα δίσκου χρησιμοποιώντας chkdsk / f / r

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση αυτού του προγράμματος αποκλείεται από τα παράθυρα πολιτικής ομάδας 10

Η λήψη προγράμματος αποκλείεται από σφάλμα πολιτικής ομάδας κατά το άνοιγμα ορισμένων εφαρμογών ή την εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής στα παράθυρα 10. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόλυνση από ιούς

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση εσωτερικού σφάλματος προγραμματιστή βίντεο στα Windows 10

BSOD Error Video Scheduler Internal Error stop error code code 0x00000119 δηλώνει ότι ο προγραμματιστής βίντεο εντόπισε μια θανατηφόρα παραβίαση. Το κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης γραφικών είναι ο κύριος λόγος πίσω από αυτό το σφάλμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλύθηκε: Σφάλμα μπλε οθόνης παραβίασης DPC Watchdog στα Windows 10

Για να επιδιορθώσετε το σφάλμα παραβίασης Dpc Watchdog Blue Screen Ξεκινήστε τα παράθυρα σε ασφαλή λειτουργία και απενεργοποιήστε τη γρήγορη εκκίνηση, ενημερώστε τους εγκατεστημένους οδηγούς Ελέγξτε τη μονάδα δίσκου για σφάλματα

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να διορθώσετε το BOOTMGR λείπει στα Windows 10/7

Λείπει σφάλμα στο Bootmgr Παρουσιάστηκε κυρίως λόγω κατεστραμμένων αρχείων και εσφαλμένων διαμορφώσεων, σφαλμάτων σκληρού δίσκου, τομέων κρεβατιών σε σκληρό δίσκο και αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος Εκτελέστε εκκίνηση

Διαβάστε Περισσότερα

(Διόρθωση) Η εφαρμογή δεν μπόρεσε να ξεκινήσει σωστά 0xc000007b

η λήψη της εφαρμογής δεν μπόρεσε να ξεκινήσει σωστά 0xc000007b ή διαφορετικό κωδικό σφάλματος όπως 0xc0000005, 0xc0150002, 0xc0000022, 0xc0000018 ή 0xc0000142 κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής ή κατά το άνοιγμα ενός προγράμματος ή παιχνιδιού; Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα πρώτα εγκαταστήστε ξανά την προβληματική εφαρμογή, Visual C ++ Redistributable Packages

Διαβάστε Περισσότερα

Διορθώστε μόνιμα το σφάλμα οθόνης Windows 10 0xC000021A 2020

windows 10 blue screen Error 0xC000021A σφάλμα όλων των ενεργών προγραμμάτων και αναγκάστε την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. κυρίως αυτό μπορεί να προκαλέσει λόγω κατεστραμμένων αρχείων ασύμβατων συστημάτων

Διαβάστε Περισσότερα

Διορθώστε τον υπολογιστή σας που αντιμετώπισε ένα σφάλμα Windows 10 Blue Screen Error

ο υπολογιστής σας αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στα Windows 10 Το σφάλμα μπλε οθόνης μπορεί να εμφανιστεί μετά από ενημέρωση των Windows ή του προγράμματος οδήγησης, διακοπή ρεύματος, καταστροφή αρχείων συστήματος, πρόβλημα μνήμης

Διαβάστε Περισσότερα
Top