Κατηγορία: Σφάλματα Των Windows

Λύθηκε: Η κάμερα Web των Windows 10 συνεχίζει να παγώνει κάθε λίγα λεπτά το 2020

Windows 10 Webcam notworking, Webcam παγώνει συχνά κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης, αυτό οφείλεται στο ξεπερασμένο πρόγραμμα οδήγησης κάμερας web ή στις ρυθμίσεις απορρήτου που προκαλούν το πρόβλημα

Διαβάστε Περισσότερα

Η αναζήτηση των Windows 10 δεν λειτουργεί μετά την ενημέρωση των Windows; Εφαρμόστε αυτές τις λύσεις

Η αναζήτηση των Windows 10 δίνει κενά αποτελέσματα ή η αναζήτηση μόλις σταμάτησε να λειτουργεί; Δοκιμάστε αυτές τις γρήγορες επιδιορθώσεις για να επιλύσετε την αναζήτηση των Windows που δεν λειτουργεί.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση επαναφοράς συστήματος δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία σφάλμα 0x80070005 στα Windows 10

Λήψη σφάλματος 'Η επαναφορά συστήματος δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία' Ενώ προσπαθείτε να εκτελέσετε μια επαναφορά συστήματος για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σε κανονική κατάσταση; Εδώ ισχύουν λίγες λύσεις για την επίλυση του προβλήματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας (σφάλμα 0x00000709) Windows 10 έκδοση 2004

Εδώ πώς να διορθώσετε το μήνυμα σφάλματος 'Η λειτουργία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί' σφάλμα 0x00000709, δεν ήταν δυνατή η ρύθμιση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή στα Windows 10.

Διαβάστε Περισσότερα

Λύθηκε: Διαδικασία αναμονής συστήματος Υψηλή χρήση CPU σε Windows 10 Έκδοση 2004

Τα Windows Λειτουργούν παγώματα ή δεν λειτουργούν σωστά, εάν ελέγξετε τη Διαχείριση εργασιών, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η διαδικασία αδράνειας του συστήματος έχει υψηλή χρήση CPU σχεδόν 99 τοις εκατό. Ασυμβατότητα προγράμματος οδήγησης, ενημέρωση σφαλμάτων, κατεστραμμένα αρχεία συστήματος, υπηρεσίες εκκίνησης προκαλούν αυτήν την αιτία, Εδώ είναι μερικές λύσεις που μπορεί να προσπαθήσετε να διορθώσετε τη διαδικασία αδράνειας συστήματος υψηλής CPU στα Windows 10

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλύθηκε: Windows 10 BSOD kmode_exception_not_handled overclock 2020

kmode_exception_not_handled windows 10 BSOD Σφάλμα παρουσιάζεται όταν η εξαίρεση που παράγεται από πρόγραμμα λειτουργίας πυρήνα δεν αντιμετωπίζεται καλά από ένα πρόγραμμα χειρισμού σφαλμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Λύθηκε: Η εφαρμογή Microsoft Store λείπει από την έκδοση 2004 των Windows 10

Παρατηρήσατε ότι το Microsoft Store σταματά να λειτουργεί ή λείπει από τα Windows 10 μετά την εγκατάσταση της πρόσφατης ενημέρωσης των Windows 10 1903; Εδώ έχουμε διαφορετικές λύσεις για να το επαναφέρουμε

Διαβάστε Περισσότερα

Τα Windows δεν μπορούν να προετοιμάσουν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για αυτό το υλικό (Κωδικός 37)

Λαμβάνοντας τον κωδικό σφάλματος συσκευής 37, τα παράθυρα δεν μπορούν να προετοιμάσουν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για αυτό το υλικό; Ο κωδικός σφάλματος 37 δείχνει ότι αυτό συμβαίνει επειδή το πρόγραμμα οδήγησης επέστρεψε μια αποτυχία όταν εκτέλεσε τη ρουτίνα DriverEntry. Για να διορθώσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος 37 Επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, εκτελέστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλύθηκε: Αυτόματος βρόχος επισκευής των Windows 10 'Ο υπολογιστής σας δεν ξεκίνησε σωστά'

Λήψη αυτόματου βρόχου επισκευής των Windows 10, ο υπολογιστής σας δεν ξεκίνησε σωστά, η επισκευή εκκίνησης δεν μπορεί να επιδιορθώσει αυτόν τον υπολογιστή; Αυτό συμβαίνει ως επί το πλείστον Κατεστραμμένο / λείπει αρχείο δεδομένων διαμόρφωσης εκκίνησης (BCD), καταστροφή της κύριας εγγραφής εκκίνησης κ.λπ. Εδώ κάθε πιθανή λύση για να διορθώσετε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας δεν ξεκίνησε σωστά πρόβλημα στα παράθυρα 10

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλύθηκε: Άγνωστο σκληρό σφάλμα στα Windows 10/8/7 (5 Λύσεις εργασίας)

Εδώ μπορείτε να διορθώσετε το explorer.exe Unknown Hard Error, το sihost.exe Unknown Hard Error, το ctfmon.exe Unknown Hard Error στα Windows 10/8/7.

Διαβάστε Περισσότερα

Λύθηκε: Εξαίρεση νημάτων συστήματος που δεν χειρίζεται τα Windows 10, 8.1 και 7

Το σύστημα των Windows διακόπτεται συχνά με σφάλμα μπλε οθόνης Η εξαίρεση του νήματος συστήματος δεν αντιμετωπίζεται μετά την ενημέρωση των Windows 10; Εδώ μπορείτε να διορθώσετε τα σφάλματα BSOD των Windows 10

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση Microsoft edge εξαφανίστηκε από την ενημέρωση των Windows 10 1909

Το Microsoft Edge εξαφανίστηκε ή λείπει μετά την ενημέρωση στα Windows 10 2004; Εδώ έχουμε διαφορετικές λύσεις για να επαναφέρουμε το πρόγραμμα περιήγησης

Διαβάστε Περισσότερα

Η γραμμή παιχνιδιών των Windows 10 Xbox δεν λειτουργεί ή δεν ανοίγει; Εδώ πώς να το διορθώσετε

Τα Windows 10 Game DVR / Game bar δεν λειτουργούν μετά την πρόσφατη αναβάθμιση των Windows; Επαναφέρετε την εφαρμογή Xbox από τις ρυθμίσεις, Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή Xbox χρησιμοποιώντας την εντολή PowerShell

Διαβάστε Περισσότερα

Λύθηκε: Σφάλμα μπλε οθόνης NMI HARDWARE FAILURE στα Windows 10

Λήψη κωδικού διακοπής 0x00000080 NMI HARDWARE FAILURE Σφάλμα μπλε οθόνης στον υπολογιστή σας Windows 10; NMI σημαίνει Non-Maskable Interrupt, το οποίο είναι σφάλμα σφάλματος υλικού που προκαλεί σφάλματα μπλε οθόνης NMI_HARDWARE_FAILURE μετά την εγκατάσταση νέου υλικού ή λογισμικού. για να διορθώσετε αυτήν την κατάργηση εξωτερικών συσκευών, Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

Διαβάστε Περισσότερα

Τρόπος διόρθωσης του εκτυπωτή σε κατάσταση σφάλματος στα Windows 10

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση εγγράφων από φορητό υπολογιστή Windows 10 σε εκτυπωτή HP επειδή ο εκτυπωτής είναι εκτός σύνδεσης ή 'Ο εκτυπωτής είναι κατάσταση σφάλματος' erro; Εδώ πώς να το διορθώσετε

Διαβάστε Περισσότερα

Βήμα προς βήμα Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του εκτυπωτή στα Windows 10 έκδοση 2004

Για να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή στα Windows 10 Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις -> Συσκευές -> Εκτυπωτής και σαρωτές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή και οδηγίες αγρανάπαυσης στην οθόνη

Διαβάστε Περισσότερα

Λύθηκε: Μαύρη οθόνη των Windows 10 με δρομέα μετά τον ύπνο

Το ξεπερασμένο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης, οι εσφαλμένες ρυθμίσεις σχεδίου ισχύος οδηγούν σε μαύρη οθόνη των Windows 10 με δρομέα μετά τον ύπνο. Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Power Plan διορθώστε το πρόβλημα για εσάς.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδιόρθωση σφάλματος εγκατάστασης NET Framework 3.5 0X800F081F στα Windows 10

Λήψη σφάλματος εγκατάστασης NET Framework 3.5 0X800F081F, 0x800F0906 στα Windows 10 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2; Για να διορθώσετε αυτό το στοιχείο Λήψη και αντιγραφή του αρχείου netfx3-onedemand-package.cab στην εγκατάσταση εγκατάστασης των Windows (C: dirve) Στη συνέχεια, εκτελέστε την εντολή Dism.exe / online / enable-feature / featurename: NetFX3 / source: C: / LimitAccess

Διαβάστε Περισσότερα

Διορθώστε τα Windows 10 Bad Pool Header Code Stop 0x00000019

Blue Screen Error bad pool header code code 0x00000019 Εμφανίζεται κυρίως όταν υπάρχει πρόβλημα με φυσική μνήμη ή κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών, αρχεία συστήματος Επιτρέπει την επίλυση του προβλήματος

Διαβάστε Περισσότερα

Διόρθωση των Windows δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σφάλμα του εκτυπωτή στα Windows 10

Για να διορθώσετε τα παράθυρα δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον εκτυπωτή 0x00000057, Επανεκκινήστε την υπηρεσία ουράς εκτύπωσης, δημιουργήστε μια νέα τοπική θύρα, Διαγράψτε μη συμβατά προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή κ.λπ.

Διαβάστε Περισσότερα
Top