Κατανόηση και διόρθωση σφαλμάτων «Κώδικας 10» των Windows - Ένας ολοκληρωμένος οδηγός

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων

Σύντομο Περιεχόμενο

Ο ' αυτή η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει (κωδικός 10) Το σφάλμα ' υποδεικνύει πρόβλημα προγράμματος οδήγησης συσκευής στα Windows. Κωδικός 10 προκύπτουν σφάλματα όταν το λειτουργικό σύστημα αποτυγχάνει να ξεκινήσει ένα συνδεδεμένο στοιχείο υλικού, συχνά λόγω μη συμβατών ή κατεστραμμένων προγραμμάτων οδήγησης. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εντοπίστε πρώτα την προβληματική συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών με βάση το κίτρινο θαυμαστικό. Στη συνέχεια, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης από τον ιστότοπο του κατασκευαστή. Αν το σφάλμα κωδικού 10 επιμένει, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε τη συσκευή και να επανεκκινήσετε για να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης. Για προσαρμογείς δικτύου/Wi-Fi, επιβεβαιώστε επίσης ότι τα Windows είναι πλήρως ενημερωμένα και επαναφέρετε τις ρυθμίσεις TCP/IP και δικτύου όπως απαιτείται. Ελέγξτε επίσης για υλικό σε διένεξη. Εάν τα προβλήματα συνεχιστούν παρά την ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης και την προσαρμογή των διαμορφώσεων, η ίδια η συσκευή μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση. ΕΠΟΜΕΝΟ Αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικού 10 Οι βέλτιστες πρακτικές βοηθούν στη συστηματική απομόνωση και αντιμετώπιση της βασικής αιτίας, ώστε το υλικό να λειτουργεί ξανά σωστά. Αναζητήστε βοήθεια πληροφορικής εάν δεν είστε σίγουροι για τα επόμενα βήματα.Αποκωδικοποίηση του σφάλματος «Κωδικός 10»: Επισκόπηση

Αποκωδικοποίηση του

Το σφάλμα 'Κωδικός 10' είναι ένα κοινό ζήτημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες των Windows κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών υλικού. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι η συσκευή απέτυχε να ξεκινήσει ή δεν λειτουργεί σωστά. Η κατανόηση της φύσης αυτού του σφάλματος είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επίλυσή του.

Όταν μια συσκευή αντιμετωπίζει σφάλμα «Κωδικός 10», σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής αντιμετώπισε πρόβλημα ή δεν είναι συμβατό με το υλικό. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, όπως παλιά ή κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης, διενέξεις με άλλες συσκευές ή ζητήματα υλικού.

Για να αποκωδικοποιήσετε και να επιλύσετε το σφάλμα «Κωδικός 10», είναι απαραίτητο να εκτελέσετε ορισμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αυτά τα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής, την απεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, τον έλεγχο για διενέξεις υλικού και την εκτέλεση σαρώσεων συστήματος για κακόβουλο λογισμικό ή ιούς.Ένα από τα πρώτα βήματα για την επίλυση του σφάλματος «Κωδικός 10» είναι η ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει με επίσκεψη στον ιστότοπο του κατασκευαστή και λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης προγράμματος οδήγησης για τη συγκεκριμένη συσκευή υλικού. Η εγκατάσταση του ενημερωμένου προγράμματος οδήγησης μπορεί συχνά να επιλύσει προβλήματα συμβατότητας και να διορθώσει τυχόν σφάλματα ή σφάλματα.

Εάν η ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης δεν επιλύσει το σφάλμα, μια άλλη επιλογή είναι να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Αυτό μπορεί να γίνει με πρόσβαση στη Διαχείριση Συσκευών στα Windows, εντοπισμό της προβληματικής συσκευής, κάνοντας δεξί κλικ πάνω της και επιλέγοντας την επιλογή «Κατάργηση εγκατάστασης». Μετά την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και τα Windows θα επανεγκαταστήσουν αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σφάλμα 'Κωδικός 10' μπορεί να οφείλεται σε διενέξεις με άλλες συσκευές. Για να ελέγξετε για διενέξεις, μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τις κατηγορίες «Συσκευές συστήματος» ή «Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου» και αναζητήστε τυχόν συσκευές με εικονίδιο κίτρινου τριγώνου. Κάντε δεξί κλικ σε αυτές τις συσκευές και επιλέξτε «Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης» για να επιλύσετε τυχόν διενέξεις.Η εκτέλεση σαρώσεων συστήματος για κακόβουλο λογισμικό ή ιούς είναι επίσης σημαντική κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων του σφάλματος «Κωδικός 10». Το κακόβουλο λογισμικό ή οι ιοί μπορούν να καταστρέψουν τα προγράμματα οδήγησης συσκευών και να προκαλέσουν διάφορα ζητήματα. Χρησιμοποιήστε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από ιούς για να σαρώσετε το σύστημα και να αφαιρέσετε τυχόν απειλές που εντοπίστηκαν. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ελέγξτε εάν το σφάλμα παραμένει.

Συμπερασματικά, η αποκωδικοποίηση του σφάλματος «Κωδικός 10» είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος με συσκευές υλικού στα Windows. Κατανοώντας τη φύση αυτού του σφάλματος και εκτελώντας τα απαραίτητα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, οι χρήστες μπορούν να ξεπεράσουν ζητήματα συμβατότητας, διενέξεις και άλλα προβλήματα που μπορεί να προκαλούν το σφάλμα.

Τι είναι το σφάλμα κωδικού 10;

Ένα σφάλμα 'Κωδικός 10' στα Windows αναφέρεται σε πρόβλημα προγράμματος οδήγησης συσκευής. Όταν μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή αντιμετωπίζει σφάλμα Code 10, σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα δεν μπόρεσε να ξεκινήσει το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για το συγκεκριμένο υλικό. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται συνήθως στη Διαχείριση Συσκευών ως κίτρινο θαυμαστικό δίπλα στην επηρεαζόμενη συσκευή.Το σφάλμα Code 10 μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, όπως μη συμβατά ή παλιά προγράμματα οδήγησης, διενέξεις υλικού ή κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης. Μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε τύπο συσκευής υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογέων δικτύου, των καρτών ήχου, των συσκευών USB και άλλων.

Η επίλυση ενός σφάλματος Code 10 απαιτεί αντιμετώπιση προβλημάτων της συγκεκριμένης συσκευής και του προγράμματος οδήγησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης στην πιο πρόσφατη έκδοση, την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ή την αντιμετώπιση προβλημάτων άλλων πιθανών ζητημάτων που σχετίζονται με τη συσκευή ή τα προγράμματα οδήγησης της.Αντιμετώπιση προβλημάτων «Κωδικός 10» για προσαρμογείς δικτύου και συσκευές WiFi

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε σφάλμα 'Κωδικός 10' για τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή WiFi στα Windows, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αυτό το σφάλμα μπορεί να σας εμποδίσει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους τοπικού δικτύου. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.

1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας: Μερικές φορές, μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να διορθώσει το σφάλμα «Κωδικός 10». Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και ελέγξτε εάν η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί ξανά.2. Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης μπορεί να προκαλέσουν το σφάλμα «Κωδικός 10». Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή για τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή WiFi και κάντε λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης. Εγκαταστήστε τα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

3. Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε τη συσκευή: Εάν η ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε τη συσκευή. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών, επιλέξτε «Κατάργηση εγκατάστασης συσκευής» και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Τα Windows θα επανεγκαταστήσουν αυτόματα τη συσκευή κατά την επανεκκίνηση.4. Ελέγξτε για ενημερώσεις των Windows: Οι ενημερώσεις των Windows συχνά περιλαμβάνουν διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα Windows είναι ενημερωμένο ελέγχοντας και εγκαθιστώντας τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις.

5. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή: Στη Διαχείριση Συσκευών, κάντε δεξί κλικ στη συσκευή και επιλέξτε «Απενεργοποίηση συσκευής». Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, κάντε ξανά δεξί κλικ στη συσκευή και επιλέξτε «Ενεργοποίηση συσκευής». Αυτό μερικές φορές μπορεί να επαναφέρει τη συσκευή και να επιλύσει το σφάλμα 'Κωδικός 10'.

6. Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού και συσκευών: Τα Windows περιλαμβάνουν ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει αυτόματα προβλήματα υλικού. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου, αναζητήστε «αντιμετώπιση προβλημάτων» και επιλέξτε «Αντιμετώπιση προβλημάτων». Στη συνέχεια, στην ενότητα «Υλικό και ήχος», κάντε κλικ στο «Διαμόρφωση συσκευής» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

7. Ελέγξτε για προβλήματα υλικού: Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν επέλυσε το σφάλμα 'Κωδικός 10', ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα υλικού με τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή WiFi. Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλον υπολογιστή ή να την αντικαταστήσετε με μια γνωστή συσκευή που λειτουργεί για να δείτε εάν το πρόβλημα παραμένει.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, θα πρέπει να μπορείτε να επιλύσετε το σφάλμα 'Κωδικός 10' για τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή WiFi στα Windows. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μπορεί να είναι χρήσιμο να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την υποστήριξη του κατασκευαστή ή από έναν τεχνικό υπολογιστών.

Πώς αντιμετωπίζω τα προβλήματα του ασύρματου προσαρμογέα μου Windows 10;

Πώς αντιμετωπίζω τα προβλήματα του ασύρματου προσαρμογέα μου Windows 10;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου στα Windows 10, υπάρχουν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα:

  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και τον ασύρματο δρομολογητή σας: Μερικές φορές η απλή επανεκκίνηση των συσκευών σας μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον ασύρματο δρομολογητή, περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ξανά.
  2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου: Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος προσαρμογέας είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις δικτύου και Internet στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο «Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα». Κάντε δεξί κλικ στον ασύρματο προσαρμογέα σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος.
  3. Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή για τον ασύρματο προσαρμογέα σας και κάντε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  4. Επαναφορά της στοίβας TCP/IP: Η επαναφορά της στοίβας TCP/IP μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου. Ανοίξτε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: |_+_|. Πατήστε Enter και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  5. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τον ασύρματο προσαρμογέα: Τα Windows 10 διαθέτουν μια δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας που μερικές φορές μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ασύρματου προσαρμογέα. Μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε την ενότητα Προσαρμογείς δικτύου, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου και επιλέξτε Ιδιότητες. Στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου που λέει 'Να επιτρέπεται στον υπολογιστή να απενεργοποιεί αυτήν τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας'.
  6. Εκτέλεση επαναφοράς δικτύου: Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν λειτουργεί, μπορείτε να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά δικτύου. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις δικτύου και Internet στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο «Επαναφορά δικτύου» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα καταργήσει τυχόν προσαρμογείς δικτύου και θα επαναφέρει άλλες ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, θα μπορείτε να επιλύσετε τα περισσότερα ζητήματα προσαρμογέα ασύρματου δικτύου στα Windows 10. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου ή να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια.

Επίλυση του 'Κωδικού 10' σε Προσαρμογείς Δικτύου και Συσκευές Wi-Fi

Επίλυση

Εάν αντιμετωπίζετε σφάλμα 'Κωδικός 10' στον προσαρμογέα δικτύου ή στη συσκευή Wi-Fi, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αυτό το σφάλμα προκαλείται συχνά από ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης ή διενέξεις με άλλο λογισμικό ή υλικό στον υπολογιστή σας.

Για να επιλύσετε το σφάλμα 'Κωδικός 10', ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Μερικές φορές μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.
Βήμα 2: Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή Wi-Fi. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μεταβαίνοντας στον ιστότοπο του κατασκευαστή και κατεβάζοντας το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής σας. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Βήμα 3: Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της Διαχείρισης Συσκευών. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών, εντοπίστε τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή Wi-Fi, κάντε δεξί κλικ σε αυτήν και επιλέξτε «Κατάργηση εγκατάστασης». Μετά την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και αφήστε τα Windows να επανεγκαταστήσουν αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης.
Βήμα 4: Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό σε διένεξη. Μερικές φορές, άλλο λογισμικό ή υλικό στον υπολογιστή σας μπορεί να επηρεάσει τον προσαρμογέα δικτύου ή τη συσκευή Wi-Fi. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό που εγκαταστήσατε πρόσφατα ή να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε νέο υλικό για να δείτε εάν το σφάλμα «Κωδικός 10» επιλύθηκε.
Βήμα 5: Εκτελέστε επαναφορά συστήματος. Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν λειτουργεί, μπορείτε να δοκιμάσετε να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προηγούμενη κατάσταση όταν ο προσαρμογέας δικτύου ή η συσκευή Wi-Fi λειτουργούσε σωστά. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της δυνατότητας Επαναφοράς Συστήματος στα Windows.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα πρέπει να μπορείτε να επιλύσετε το σφάλμα «Κωδικός 10» στον προσαρμογέα δικτύου ή στη συσκευή Wi-Fi και να επαναφέρετε τη συνδεσιμότητα στον υπολογιστή σας.

Πώς μπορώ να διορθώσω τον προσαρμογέα Wi Fi και ασύρματου δικτύου Windows 10;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον προσαρμογέα Wi-Fi ή ασύρματου δικτύου στα Windows 10, υπάρχουν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε για να διορθώσετε το πρόβλημα.

1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και του δρομολογητή σας: Μερικές φορές, μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να επιλύσει προβλήματα συνδεσιμότητας. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το δρομολογητή σας από την πηγή τροφοδοσίας, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

2. Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα Wi-Fi. Για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου, πατήστε το πλήκτρο Windows + X και επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών. Αναπτύξτε την κατηγορία Προσαρμογείς δικτύου, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας και επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης. Ορίστε την επιλογή αυτόματης αναζήτησης για ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος οδήγησης.

3. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον προσαρμογέα δικτύου σας: Μερικές φορές, η απενεργοποίηση και η εκ νέου ενεργοποίηση του προσαρμογέα δικτύου σας μπορεί να επιλύσει προβλήματα συνδεσιμότητας. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε την κατηγορία Προσαρμογείς δικτύου, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας και επιλέξτε Απενεργοποίηση. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, μετά κάντε δεξί κλικ πάνω του ξανά και επιλέξτε Ενεργοποίηση.

4. Εκτελέστε το Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου: Τα Windows 10 διαθέτουν ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου που μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και τη διόρθωση προβλημάτων δικτύου. Πατήστε το πλήκτρο Windows + I για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Δίκτυο & Διαδίκτυο και κάντε κλικ στην Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιτρέψετε στα Windows να εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν προβλήματα δικτύου.

5. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας: Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν λειτουργεί, μπορείτε να δοκιμάσετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. Πατήστε το πλήκτρο Windows + I για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Δίκτυο & Διαδίκτυο, κάντε κλικ στην Κατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Επαναφορά δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας.

Σημείωση: Η επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου θα καταργήσει τυχόν αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi και συνδέσεις VPN.

Εάν κανένα από αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει προβλήματα με τον προσαρμογέα Wi-Fi ή ασύρματου δικτύου, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.

Αποτροπή σφαλμάτων «Κωδικός 10».

Πρόληψη

Για να αποτρέψετε την εμφάνιση σφαλμάτων «Κωδικός 10» στο σύστημά σας των Windows, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:

1. Διατηρήστε τα Windows ενημερωμένα
Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σας σύστημα Windows. Η Microsoft κυκλοφορεί ενημερώσεις που αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα και σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που σχετίζονται με τα προγράμματα οδήγησης. Η διατήρηση του συστήματός σας ενημερωμένο μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση σφαλμάτων 'Κωδικός 10'.
2. Εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης συσκευών
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένα τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης συσκευών για τα στοιχεία υλικού σας. Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα 'Κωδικός 10'. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή ή χρησιμοποιήστε το Windows Update για λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης.
3. Αφαιρέστε και επανεγκαταστήστε προβληματικές συσκευές
Εάν αντιμετωπίσετε ένα σφάλμα «Κωδικός 10» σε μια συγκεκριμένη συσκευή, δοκιμάστε να την αφαιρέσετε από το σύστημά σας και, στη συνέχεια, να την εγκαταστήσετε ξανά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση τυχόν διενέξεων προγραμμάτων οδήγησης ή ζητημάτων καταστροφής που μπορεί να προκαλούν το σφάλμα.
4. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση συσκευών για την αντιμετώπιση προβλημάτων
Η Διαχείριση Συσκευών είναι ένα ενσωματωμένο εργαλείο των Windows που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να αντιμετωπίζετε προβλήματα συσκευών υλικού. Εάν αντιμετωπίσετε σφάλμα 'Κωδικός 10', χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών για να προσδιορίσετε την προβληματική συσκευή και δοκιμάστε να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή να πραγματοποιήσετε σάρωση υλικού για προβλήματα.
5. Σάρωση για κακόβουλο λογισμικό
Οι μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό μερικές φορές μπορεί να επηρεάσουν τα προγράμματα οδήγησης συσκευών και να προκαλέσουν σφάλματα «Κωδικός 10». Φροντίστε να σαρώνετε τακτικά το σύστημά σας για κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από ιούς και να αφαιρείτε τυχόν απειλές που εντοπίστηκαν.
6. Ελέγξτε τις συνδέσεις υλικού
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία υλικού είναι σωστά συνδεδεμένα στον υπολογιστή σας. Οι χαλαρές ή ελαττωματικές συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα «Κωδικός 10». Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τις επηρεαζόμενες συσκευές για να διασφαλίσετε μια ασφαλή σύνδεση.

Ακολουθώντας αυτά τα προληπτικά μέτρα, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την εμφάνιση σφαλμάτων «Κωδικός 10» στο σύστημά σας Windows και να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία των συσκευών υλικού σας.

Top