Αντιμετώπιση προβλημάτων διαμόρφωσης σφαλμάτων Ethernet IP στα Windows - Πώς να τα επιλύσετε και να τα αποφύγετε

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων

Σύντομο Περιεχόμενο

Το μήνυμα σφάλματος ' Το Ethernet δεν έχει έγκυρη διαμόρφωση IP ' στα Windows σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να αποκτήσει μια έγκυρη διεύθυνση IP από το δίκτυο, αποτρέποντας την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό συχνά προκαλείται από DHCP αποτυχίες, Διένεξες διευθύνσεων IP , ζητήματα προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα δικτύου ή προβλήματα υλικού.για να λυθεί ' Η τοπική σύνδεση δεν έχει έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων IP των Windows 10 ', δοκιμάστε να επανεκκινήσετε συσκευές, να απελευθερώσετε και να ανανεώσετε τη διεύθυνση IP, να ενημερώσετε προγράμματα οδήγησης, να ελέγξετε για διενέξεις, να αντικαταστήσετε το υλικό ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου. Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν τη διατήρηση των συσκευών και των προγραμμάτων οδήγησης ενημερωμένα, την παρακολούθηση για διενέξεις IP και τη σωστή διαμόρφωση DHCP .

Με την αντιμετώπιση προβλημάτων των διαφόρων πιθανών αιτιών πίσω από ' Το ethernet δεν έχει έγκυρη διαμόρφωση IP ', μπορείτε να επαναφέρετε τη σύνδεσή σας και να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας με Windows διατηρεί μια σταθερή, λειτουργική σύνδεση Ethernet. Ο εντοπισμός και η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων είναι το κλειδί.

Κατανόηση των σφαλμάτων διαμόρφωσης IP στις συνδέσεις Ethernet

Κατανόηση των σφαλμάτων διαμόρφωσης IP στις συνδέσεις Ethernet

Κατά τη ρύθμιση μιας σύνδεσης Ethernet, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα πιθανά σφάλματα διαμόρφωσης IP που μπορεί να προκύψουν. Αυτά τα σφάλματα μπορεί να εμποδίσουν τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο δίκτυο ή να προκαλέσουν προβλήματα με τη σύνδεση δικτύου. Κατανοώντας αυτά τα σφάλματα, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε και να τα επιλύσετε πιο αποτελεσματικά.Ένα κοινό σφάλμα διαμόρφωσης IP είναι μια διένεξη διεύθυνσης IP. Αυτό συμβαίνει όταν σε δύο συσκευές στο ίδιο δίκτυο έχει εκχωρηθεί η ίδια διεύθυνση IP. Όταν συμβεί αυτό, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα επικοινωνίας δικτύου και να οδηγήσει σε διακοπτόμενη συνδεσιμότητα. Η επίλυση μιας διένεξης διεύθυνσης IP απαιτεί την αναγνώριση των συσκευών που βρίσκονται σε διένεξη και την εκχώρηση μοναδικών διευθύνσεων IP.

Ένα άλλο κοινό σφάλμα είναι μια εσφαλμένη μάσκα υποδικτύου. Η μάσκα υποδικτύου καθορίζει το τμήμα δικτύου και το τμήμα κεντρικού υπολογιστή μιας διεύθυνσης IP. Εάν η μάσκα υποδικτύου έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα επικοινωνίας με συσκευές σε διαφορετικά υποδίκτυα. Η επαλήθευση της μάσκας υποδικτύου και η διασφάλιση ότι ταιριάζει με τη διαμόρφωση του δικτύου μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του σφάλματος.

Οι εσφαλμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πύλης μπορούν επίσης να προκαλέσουν σφάλματα διαμόρφωσης IP. Η προεπιλεγμένη πύλη είναι η διεύθυνση IP του δρομολογητή που συνδέει το δίκτυό σας με άλλα δίκτυα. Εάν η προεπιλεγμένη πύλη έχει οριστεί λανθασμένα, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην μπορεί να επικοινωνήσει με συσκευές εκτός του τοπικού δικτύου. Η επαλήθευση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πύλης και η ενημέρωση τους εάν είναι απαραίτητο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του σφάλματος.Τα ζητήματα DHCP μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σφάλματα διαμόρφωσης IP. Το DHCP ή το Dynamic Host Configuration Protocol είναι υπεύθυνο για την αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων IP. Εάν ο διακομιστής DHCP δεν λειτουργεί σωστά, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην λάβει έγκυρη διεύθυνση IP. Η αντιμετώπιση προβλημάτων DHCP ενδέχεται να περιλαμβάνει επανεκκίνηση του διακομιστή DHCP ή ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας ώστε να χρησιμοποιεί μια στατική διεύθυνση IP προσωρινά.

Τέλος, τα σφάλματα διαμόρφωσης DNS (Domain Name System) μπορεί να επηρεάσουν τη συνδεσιμότητα IP. Το DNS μεταφράζει τα ονόματα τομέα σε διευθύνσεις IP, επιτρέποντας στον υπολογιστή σας να εντοπίζει πόρους στο Διαδίκτυο. Εάν οι ρυθμίσεις διακομιστή DNS είναι λανθασμένες, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην μπορεί να επιλύσει τα ονόματα τομέα σε διευθύνσεις IP. Η επαλήθευση των ρυθμίσεων του διακομιστή DNS και η ενημέρωση τους, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του σφάλματος.

Συμπερασματικά, η κατανόηση των σφαλμάτων διαμόρφωσης IP στις συνδέσεις Ethernet είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου. Εντοπίζοντας το συγκεκριμένο σφάλμα και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να το διορθώσετε, μπορείτε να διασφαλίσετε αξιόπιστη και αποτελεσματική επικοινωνία δικτύου.Τι είναι το σφάλμα διαμόρφωσης Ethernet;

Ένα σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων Ethernet είναι ένα κοινό ζήτημα που παρουσιάζεται όταν υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης IP σε έναν υπολογιστή με Windows. Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμποδίσει τη σύνδεση του υπολογιστή στο δίκτυο και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Όταν παρουσιάζεται το σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων Ethernet, συνήθως σημαίνει ότι ο υπολογιστής δεν μπορεί να αποκτήσει έγκυρη διεύθυνση IP από το δίκτυο. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως εσφαλμένες ρυθμίσεις δικτύου, ελαττωματικό υλικό δικτύου ή διενέξεις με άλλες συσκευές στο δίκτυο.Μερικά κοινά συμπτώματα ενός σφάλματος διαμόρφωσης Ethernet περιλαμβάνουν την εμφάνιση του μηνύματος 'περιορισμένη' ή 'καμία πρόσβαση στο Διαδίκτυο' από τον υπολογιστή, την αδυναμία πρόσβασης σε πόρους δικτύου ή ιστότοπους και διακοπτόμενα προβλήματα συνδεσιμότητας.

Για να επιλύσετε το σφάλμα διαμόρφωσης Ethernet, μπορείτε να δοκιμάσετε βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως επανεκκίνηση του υπολογιστή και των συσκευών δικτύου, έλεγχος των καλωδίων και των συνδέσεων δικτύου, επαναφορά της στοίβας TCP/IP, ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης δικτύου και εκτέλεση εργαλείων διάγνωσης δικτύου.Η αποτροπή σφαλμάτων διαμόρφωσης Ethernet μπορεί να γίνει διασφαλίζοντας ότι οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν διαμορφωθεί σωστά, χρησιμοποιώντας αξιόπιστο υλικό δικτύου, διατηρώντας ενημερωμένα τα προγράμματα οδήγησης δικτύου και εκτελώντας τακτικά εργασίες συντήρησης δικτύου.

Κατανοώντας τι είναι το σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων Ethernet και πώς να το επιλύσετε και να το αποτρέψετε, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας με Windows παραμένει συνδεδεμένος στο δίκτυο και έχει τη βέλτιστη απόδοση.Τι σημαίνει όταν το Ethernet μου δεν έχει έγκυρη διαμόρφωση IP;

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους 'Το Ethernet δεν έχει έγκυρη διαμόρφωση IP' στον υπολογιστή σας με Windows, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου σας. Η διαμόρφωση IP (Internet Protocol) είναι υπεύθυνη για την εκχώρηση μοναδικών διευθύνσεων IP σε συσκευές σε ένα δίκτυο, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, όπως:

1. Αποτυχία DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ο υπολογιστής σας μπορεί να έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP από διακομιστή DHCP. Εάν ο διακομιστής DHCP δεν λειτουργεί σωστά ή δεν είναι διαθέσιμος στο δίκτυό σας, η σύνδεσή σας Ethernet ενδέχεται να μην αποκτήσει έγκυρη διαμόρφωση IP.

2. Διένεξη διεύθυνσης IP: Μια άλλη συσκευή στο δίκτυό σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί ήδη τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν εκχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια στατική διεύθυνση IP που έρχεται σε διένεξη με άλλη συσκευή ή εάν ο διακομιστής DHCP εκχωρήσει μια διπλή διεύθυνση IP.

3. Ζητήματα προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα με τη διαμόρφωση IP. Είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα προγράμματα οδήγησης για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του δικτύου.

4. Ζητήματα καλωδίου δικτύου ή υλικού: Τα ελαττωματικά καλώδια Ethernet ή το υλικό μπορεί να εμποδίσουν τον υπολογιστή σας να δημιουργήσει μια έγκυρη διαμόρφωση IP. Ελέγξτε για τυχόν φυσική ζημιά ή χαλαρές συνδέσεις.

Για να επιλύσετε το σφάλμα 'Το Ethernet δεν έχει έγκυρη διαμόρφωση IP', μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και των συσκευών δικτύου σας.
 2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον προσαρμογέα Ethernet.
 3. Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου.
 4. Απελευθερώστε και ανανεώστε τη διεύθυνση IP σας χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών.
 5. Επαναφέρετε τη στοίβα TCP/IP.
 6. Ελέγξτε για διενέξεις διευθύνσεων IP στο δίκτυό σας.
 7. Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά καλώδια Ethernet ή το υλικό.

Εάν κανένα από αυτά τα βήματα δεν επιλύσει το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για περαιτέρω βοήθεια.

Θυμηθείτε ότι μια έγκυρη διαμόρφωση IP είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο και την επικοινωνία με άλλες συσκευές στο δίκτυό σας. Με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση τυχόν προβλημάτων, μπορείτε να διασφαλίσετε μια ομαλή και σταθερή σύνδεση δικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων IP στα Windows 10 και Windows 11

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων IP στα Windows 10 και Windows 11

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη διαμόρφωση IP στα Windows 10 ή τα Windows 11, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα. Ακολουθούν ορισμένες κοινές λύσεις:

 1. Ελέγξτε τα καλώδια δικτύου σας: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια δικτύου είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια στον υπολογιστή και το δρομολογητή σας. Τα χαλαρά ή κατεστραμμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συνδεσιμότητας.
 2. Επανεκκινήστε το δρομολογητή σας: Μερικές φορές, η απλή επανεκκίνηση του δρομολογητή σας μπορεί να επιλύσει προβλήματα διαμόρφωσης IP. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δρομολογητή σας, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
 3. Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του προσαρμογέα δικτύου σας: Ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών, αναπτύξτε την ενότητα Προσαρμογείς δικτύου, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας και επιλέξτε Απενεργοποίηση. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, κάντε ξανά δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε Ενεργοποίηση.
 4. Επαναφορά TCP/IP: Ανοίξτε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές μία προς μία: |_+_| και |_+_|. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εκτελέσετε αυτές τις εντολές.
 5. Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης δικτύου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων IP. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή και πραγματοποιήστε λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου σας.
 6. Έλεγχος για κακόβουλο λογισμικό: Εκτελέστε μια πλήρη σάρωση συστήματος με το λογισμικό προστασίας από ιούς για να ελέγξετε για τυχόν κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να παρεμβαίνει στις ρυθμίσεις του δικτύου σας.
 7. Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: Ανοίξτε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής και εκτελέστε την εντολή |_+_|. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εκτελέσετε αυτήν την εντολή.
 8. Απενεργοποίηση IPv6: Εάν δεν χρησιμοποιείτε το IPv6, μπορείτε να δοκιμάσετε να το απενεργοποιήσετε για να δείτε εάν επιλύει το πρόβλημα. Ανοίξτε το Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης, κάντε κλικ στη σύνδεση δικτύου, κάντε κλικ στις Ιδιότητες, καταργήστε την επιλογή Πρωτοκόλλου Διαδικτύου Έκδοση 6 (TCP/IPv6) και κάντε κλικ στο OK.

Εάν καμία από αυτές τις λύσεις δεν επιλύσει τα προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων IP, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή έναν επαγγελματία τεχνικό πληροφορικής για περαιτέρω βοήθεια.

Πώς μπορώ να διορθώσω την αποτυχία ρύθμισης παραμέτρων IP στα Windows 10;

Εάν αντιμετωπίζετε αποτυχία ρύθμισης παραμέτρων IP στα Windows 10, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα:

1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και το μόντεμ/δρομολογητή: Μερικές φορές μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ/δρομολογητή σας από την πηγή ρεύματος. Περιμένετε μερικά λεπτά, στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

2. Εκτελέστε το Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου: Τα Windows 10 διαθέτουν ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου που μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει αυτόματα κοινά προβλήματα δικτύου. Για να το εκτελέσετε, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Δίκτυο & Διαδίκτυο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

3. Επαναφορά TCP/IP: Το TCP/IP είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων που διέπει τον τρόπο αποστολής και λήψης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου. Η επαναφορά του TCP/IP μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση αστοχιών διαμόρφωσης IP. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τη Γραμμή εντολών ως διαχειριστής και πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πατώντας Enter μετά από κάθε μία:

επαναφορά netsh winsock

netsh int επαναφορά ip

ipconfig /release

ipconfig / ανανέωση

4. Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης δικτύου μπορεί να προκαλέσουν αποτυχίες στη διαμόρφωση IP. Για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης δικτύου, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε την κατηγορία Προσαρμογείς δικτύου, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας και επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης. Ορίστε την επιλογή αυτόματης αναζήτησης για ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος οδήγησης.

5. Απενεργοποίηση IPv6: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απενεργοποίηση του IPv6 μπορεί να επιλύσει αποτυχίες διαμόρφωσης IP. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Δίκτυο & Διαδίκτυο, κάντε κλικ στο Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα. Κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας και επιλέξτε Ιδιότητες. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στο Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 6 (TCP/IPv6) και κάντε κλικ στο OK.

6. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP): Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν λειτουργήσει, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών του ISP σας και εξηγήστε το πρόβλημα. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων ή να κλιμακώσουν το ζήτημα στην τεχνική ομάδα τους.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα πρέπει να μπορείτε να διορθώσετε αποτυχίες διαμόρφωσης IP στα Windows 10 και να επαναφέρετε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου στα Windows 11;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου στα Windows 11, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να επαναφέρετε τη σύνδεση δικτύου σας και να λειτουργεί:

 1. Ελέγξτε τις φυσικές συνδέσεις: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι δεν υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις. Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο σωστό δίκτυο.
 2. Επανεκκινήστε τις συσκευές σας: Μερικές φορές μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να επιλύσει προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, του μόντεμ και του δρομολογητή για να ανανεώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
 3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προσαρμογέα δικτύου: Ανοίξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και Internet στα Windows 11 και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας δικτύου σας είναι ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τον προσαρμογέα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του.
 4. Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης δικτύου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συνδεσιμότητας. Ελέγξτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου σας και εγκαταστήστε τα εάν χρειάζεται.
 5. Εκτέλεση εργαλείου αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου: Τα Windows 11 περιλαμβάνουν ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου που μπορεί αυτόματα να εντοπίσει και να διορθώσει κοινά προβλήματα δικτύου. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο Δίκτυο και Διαδίκτυο και κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου.
 6. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας και προστασίας από ιούς: Μερικές φορές, οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας ή προστασίας από ιούς μπορούν να αποκλείσουν τις συνδέσεις δικτύου. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς και ελέγξτε εάν το πρόβλημα συνδεσιμότητας δικτύου έχει επιλυθεί.
 7. Επαναφορά στοίβας TCP/IP: Η επαναφορά της στοίβας TCP/IP μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου που προκαλούνται από κατεστραμμένες ρυθμίσεις δικτύου. Ανοίξτε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: |_+_|. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εκτελέσετε την εντολή.
 8. Δοκιμάστε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS: Τα προβλήματα διακομιστή DNS μπορεί επίσης να προκαλέσουν προβλήματα δικτύου. Αλλάξτε τον διακομιστή DNS σε έναν δημόσιο διακομιστή DNS όπως το Google DNS (8.8.8.8) ή το Cloudflare DNS (1.1.1.1) και δείτε εάν αυτό επιλύει το πρόβλημα.
 9. Απενεργοποίηση IPv6: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απενεργοποίηση του IPv6 μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και Internet, μεταβείτε στο Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης, κάντε κλικ στο Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας, επιλέξτε Ιδιότητες και καταργήστε την επιλογή του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου Έκδοση 6 (TCP/IPv6).
 10. Επικοινωνήστε με τον ISP σας: Εάν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) για περαιτέρω βοήθεια. Μπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, θα πρέπει να μπορείτε να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου στα Windows 11. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συνιστάται να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια ή να συμβουλευτείτε τους πόρους υποστήριξης των Windows 11 για περαιτέρω βοήθεια.

Προηγμένες λύσεις για επίμονα προβλήματα διαμόρφωσης Ethernet

Προηγμένες λύσεις για επίμονα προβλήματα διαμόρφωσης Ethernet

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα διαμόρφωσης Ethernet, παρόλο που δοκιμάσατε τα βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, υπάρχουν μερικές προηγμένες λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε. Αυτές οι λύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση επίμονων ζητημάτων και να αποτρέψουν την επανεμφάνισή τους στο μέλλον.

1. Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης δικτύου: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης δικτύου μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα διαμόρφωσης. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή για λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου σας.

2. Επαναφέρετε το TCP/IP: Η επαναφορά της στοίβας Πρωτοκόλλου Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (TCP/IP) μπορεί να επιλύσει ζητήματα διαμόρφωσης. Ανοίξτε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές: netsh int επαναφορά ip και επαναφορά netsh winsock . Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εκτελέσετε αυτές τις εντολές.

3. Απενεργοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας: Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί μερικές φορές να επηρεάσουν τη συνδεσιμότητα δικτύου. Για να απενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας για τον προσαρμογέα δικτύου σας, μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών, εντοπίστε τον προσαρμογέα δικτύου σας, κάντε δεξί κλικ σε αυτόν και επιλέξτε 'Ιδιότητες'. Στην καρτέλα 'Διαχείριση ενέργειας', καταργήστε την επιλογή 'Να επιτρέπεται στον υπολογιστή να απενεργοποιεί αυτήν τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας'.

4. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας και προστασίας από ιούς: Τα τείχη προστασίας και τα προγράμματα προστασίας από ιούς μπορούν μερικές φορές να αποκλείσουν τις συνδέσεις δικτύου. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και το λογισμικό προστασίας από ιούς για να δείτε εάν επιλύει το πρόβλημα διαμόρφωσης. Εάν ναι, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να επιτρέψετε τις απαραίτητες συνδέσεις δικτύου.

5. Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση: Η εκτέλεση καθαρής εκκίνησης μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε εάν κάποιο λογισμικό ή υπηρεσία τρίτου κατασκευαστή προκαλεί το πρόβλημα διαμόρφωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τη Microsoft για να εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση στην έκδοση των Windows που διαθέτετε.

6. Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: Η επαναφορά των ρυθμίσεων του δικτύου σας μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση επίμονων προβλημάτων διαμόρφωσης. Ανοίξτε τη Γραμμή εντολών ως διαχειριστής και εκτελέστε την εντολή netsh int επαναφορά ip . Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εκτελέσετε αυτήν την εντολή.

Εάν καμία από αυτές τις προηγμένες λύσεις δεν επιλύσει τα προβλήματα διαμόρφωσης Ethernet, εξετάστε το ενδεχόμενο να ζητήσετε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό δικτύου ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για περαιτέρω υποστήριξη.

Αποτροπή μελλοντικών αποτυχιών διαμόρφωσης IP

Αποτροπή μελλοντικών αποτυχιών διαμόρφωσης IP

Η διασφάλιση μιας σταθερής και χωρίς σφάλματα διαμόρφωσης IP είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης σύνδεσης δικτύου. Ακολουθώντας αυτά τα προληπτικά μέτρα, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να αντιμετωπίσετε αστοχίες διαμόρφωσης IP στο μέλλον:

1. Ενημερώνετε τακτικά τα προγράμματα οδήγησης του δικτύου σας: Τα παλιά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης δικτύου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων IP. Μείνετε ενημερωμένοι με τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου σας.

2. Εφαρμόστε μέτρα ασφαλείας δικτύου: Η προστασία του δικτύου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μπορεί να αποτρέψει πιθανές αποτυχίες διαμόρφωσης IP. Ρυθμίστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για τις συσκευές δικτύου σας, ενεργοποιήστε τα τείχη προστασίας και χρησιμοποιήστε πρωτόκολλα κρυπτογράφησης.

3. Χρησιμοποιήστε το DHCP: Το Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) εκχωρεί αυτόματα διευθύνσεις IP σε συσκευές του δικτύου σας. Η ενεργοποίηση του DHCP εξαλείφει την ανάγκη για μη αυτόματη διαμόρφωση IP, μειώνοντας τις πιθανότητες σφαλμάτων.

4. Ελέγχετε τακτικά για διενέξεις IP: Οι διπλότυπες διευθύνσεις IP μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχίες διαμόρφωσης. Να σαρώνετε περιοδικά το δίκτυό σας για διενέξεις IP και να τις επιλύετε αμέσως.

5. Παρακολουθήστε την υποδομή του δικτύου σας: Φυσικά ζητήματα όπως χαλαρά καλώδια, κατεστραμμένοι σύνδεσμοι ή ελαττωματικός εξοπλισμός μπορεί να διαταράξουν τη διαμόρφωση IP. Επιθεωρείτε τακτικά την υποδομή του δικτύου σας και αντιμετωπίζετε αμέσως τυχόν προβλήματα.

6. Τεκμηριώστε και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας της διαμόρφωσης IP σας: Η διατήρηση ενός αρχείου της διαμόρφωσης IP του δικτύου σας και η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια σε περίπτωση αποτυχίας διαμόρφωσης ή αλλαγών δικτύου.

7. Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια: Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε αποτυχίες διαμόρφωσης IP παρά τα προληπτικά μέτρα, μπορεί να είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό δικτύου ή έναν επαγγελματία πληροφορικής που μπορεί να διαγνώσει και να επιλύσει περίπλοκα ζητήματα δικτύου.

Εφαρμόζοντας αυτά τα προληπτικά μέτρα, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την πιθανότητα να αντιμετωπίσετε αστοχίες διαμόρφωσης IP και να εξασφαλίσετε μια σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση δικτύου.

Top